17.9.12

Σε δημόσια διαβούλευση οι νέοι κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων...


Στην απλοποίηση της αγορανομικής νομοθεσίας προχωρά το υπουργείο Ανάπτυξης με τους νέους κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ), οι οποίοι τίθενται σε δημόσια διαβούλευση σήμερα και ... μέχρι την Παρασκευή 28/9 στην ιστοσελίδα της γ.γ. Εμπορίου και της Ανοικτής Διακυβέρνησης. Μεταξύ των νέων κανόνων περιλαμβάνονται έξι βασικές αλλαγές:

-Απλοποίηση / κωδικοποίηση της αγορανομικής νομοθεσίας.

-Ειδικά για τα καυσόξυλα: διακίνηση ανά μονάδα όγκου (κυβικό μέτρο) αντί για βάρους (κιλά/τόνοι).

-Στις αποδείξεις λιανικής θα αναγράφονται χωριστά η αξία των προϊόντων σε ευρώ και ο ΦΠΑ ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει τι πληρώνει.

- Προστασία καταναλωτών σε αγορές που δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή όπως κυλικεία πλοίων και νοσοκομείων.

-Υποχρεωτική προεκτίμηση του κόστους παροχής υπηρεσιών (π.χ. συνεργεία αυτοκινήτων) προκειμένου να αποφασίσει ο καταναλωτής.

-Απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με την κωδικοποίηση της νομοθεσίας.

Παράλληλα με τους νέους κανόνες προχωρεί η πλήρης αναμόρφωση του σχετικού νόμου πλαισίου, του «Αγορανομικού Κώδικα» του 1946, ο οποίος βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία τόσο με το δίκαιο του ανταγωνισμού όσο και με το σύγχρονο κυρωτικό πλαίσιο.

Στόχος της παρέμβασης είναι, σύμφωνα με το ΥΠΑΝ, η προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή, η διευκόλυνση της σύγκρισης τιμών, η διευκόλυνση της λειτουργίας των επιχειρήσεων και η παροχή απλής και ουσιαστικής πληροφόρησης για τα χαρακτηριστικά και το κόστος των αγαθών.

Για το θέμα ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αθανάσιος Σκορδάς υποστήριξε ότι στρεβλές πρακτικές, αθέμιτες συμπεριφορές και νόθευση του ανταγωνισμού θα αντιμετωπίζονται με τη σοβαρότητα που επιβάλλουν οι περιστάσεις...

Δεν υπάρχουν σχόλια: