27.11.12

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για το Εθνικό Κτηματολόγιο...

Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου τίθεται από σήμερα το σχέδιο νόμου που αφορά στο Εθνικό Κτηματολόγιο με τίτλο «Συμπλήρωση διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» μέσω του...
ιστότοπου του opengov.

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, στόχος είναι να προωθηθεί η επιτάχυνση των διαδικασιών για την ανάθεση και ολοκλήρωση των μελετών κτηματογράφησης έως το έτος 2020 αλλά και άλλων συμβάσεων εκπόνησης μελετών ή παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με το Εθνικό Κτηματολόγιο όπως η σύνταξη δασικών χαρτών.

Το Κτηματολόγιο, προσθέτει το υπουργείο, αποτελεί βασικό αναπτυξιακό εργαλείο για την προσέλκυση επενδύσεων και τη συνακόλουθη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας στο διεθνές περιβάλλον...

Δεν υπάρχουν σχόλια: