29.3.13

Συμψηφισμός επιστροφών με χρέη στις ΔΟΥ...

Οδηγίες προς τις ΔΟΥ για άμεσους συμψηφισμούς οφειλών και επιστροφών φόρων δίνει, με κατεπείγουσα εγκύκλιό του, ο υφυπουργός Οικονομικών, Γ. Μαυραγάνης.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι επιστροφές για...
ποσά μέχρι και 300.000 ευρώ θα πρέπει να γίνονται εντός 10 ημερών, από τη στιγμή που έχει εκκαθαριστεί και εκδοθεί το ατομικό φύλλο έκπτωσης.

Με βάση το νέο καθεστώς, στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος δεν έχει οφειλές προς το Δημόσιο ή υπολείπεται ποσό προς επιστροφή μετά τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό των οφειλών του, τότε:

Εάν έχει εκκαθαριστεί το ατομικό φύλλο έκπτωσης που αφορά ποσό επιστροφής κάτω των 300.000 ευρώ, αποστέλλεται σε αυτόν εντός δέκα ημερών από την εκκαθάριση του ΑΦΕΚ σχετική ειδοποίηση, προκειμένου να προσέλθει στη ΔΟΥ για την είσπραξη του ποσού, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής. Η αποπληρωμή στους δικαιούχους των προς επιστροφή ποσών πραγματοποιείται άμεσα από τη ΔΟΥ μετά την προσκόμιση των προαναφερόμενων δικαιολογητικών.
Για ποσά επιστροφής άνω των 300.000 ευρώ, για την πληρωμή των οποίων απαιτείται έγκριση από τον υπουργό Οικονομικών (ή το εκάστοτε εξουσιοδοτούμενο απ’ αυτόν όργανο), η αποπληρωμή στους δικαιούχους των προς επιστροφή ποσών πραγματοποιείται εντός το πολύ δύο μηνών από την ημερομηνία εκκαθάρισης του ΑΦΕΚ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: