12.12.14

ΕΣΠΑ για αρτοποιία, επιμελητήρια και λαϊκές αγορές...

ΕΣΠΑ για αρτοποιία, επιμελητήρια και λαϊκές αγορέςΚατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου...


Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που αφορά στις ρυθμίσεις για τη διαχείριση, τον έλεγχο και...
την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 -2020. Στόχος του νομοσχεδίου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών, η επιτάχυνση υλοποίησης των επενδύσεων, ο περιορισμός της επιβάρυνσης του κρατικού προϋπολογισμού καθώς η προστασία του δημοσίου συμφέροντος με τη λήψη σειράς μέτρων για την καταπολέμηση της απάτης.

Με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου, προσαρμόζεται προς την Κοινοτική Οδηγία 2012/17 η νομοθεσία για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, εκσυγχρονίζεται η επιμελητηριακή νομοθεσία και θεσπίζονται επιμέρους ρυθμίσεις για τις λαϊκές αγορές, την προστασία του καταναλωτή και την ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Διαβάστε περισσότερα εδώ...
newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: