19.8.15

Πέρασε το ελληνικό πακέτο...

BUNDESTAG ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
...από τη Bundestag...
Υπερψηφίστηκε το ελληνικό πακέτο από τη Γερμανική βουλή, με...
425 NAI, σε σύνολο 585 ψηφισάντων.
"Oχι" ψήφισαν 113 βουλευτές, ενώ 18 απείχαν από την ψηφοφορία...

Δεν υπάρχουν σχόλια: