11.1.17

Στη Βουλή προς ενημέρωση τα μυστικά κονδύλια του ΥΠΕΞ...

Στη Βουλή προς ενημέρωση θα μεταφέρονται από την 1η του Μάρτη όλες οι δαπάνες του υπουργείου Εξωτερικών που ξεπερνούν το ποσό των 25.000 ευρώ. Αυτό...
προβλέπει μεταξύ άλλων το σχετικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις», από του οποίου τις ρυθμίσεις δεν εξαιρούνται οι δαπάνες της επιτροπής Ειδικών Δαπανών που αφορούν στα λεγόμενα μυστικά κονδύλια.

«Προκειμένου για δαπάνη που υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ τα δικαιολογητικά έγγραφα της δαπάνης και κάθε άλλο στοιχείο που κατέχει η Επιτροπή Ειδικών Δαπανών ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία του υπουργείου και αναφέρεται στην αναγνώριση και εκτέλεση της δαπάνης με συνοδευτική έκθεση διαβιβάζονται μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών προς τη Βουλή», αναφέρει χαρακτηριστικά το άρθρο 4 του επίμαχου νομοσχεδίου...

Δεν υπάρχουν σχόλια: