18.4.17

«Μακεδονία»: χρωστάνε 12 μηνιάτικα στους εργαζόμενους!...

Οι εργαζόμενοι της εφημερίδας «Μακεδονία» πληρώθηκαν την περασμένη εβδομάδα (Μ. Πέμπτη) … περίπου 100 ευρώ έναντι του μηνός Απριλίου….2016! Δηλαδή η...
«Μακεδονική Εκδοτική Εκυπωτική» οφείλει στους εργαζόμενους του 12 τελευταίους μισθούς! Όπως οφείλει ακόμη μεγάλα ποσά σε απολυμένους ή αποχωρήσαντες, καθώς και στο ασφαλιστικό ταμείο, τον ΕΔΟΕΑΠ.
Παράλληλα, η εκδότρια Β. Σουλοπούλου ετοιμάζει τον φάκελο για υποβολή αίτησης ένταξης στο άρθρο 106 του πτωχευτικού.. κώδικα -που καθιστά υποχρεωτική σε όλους τους πιστωτές τις όποιες ρυθμίσεις αποφασιστούν δικαστικά.

Μέσα σε μία τέτοια κατάτασταση έντονες είναι οι αντιδράσεις των εργαζομένων, ενώ οι Ενώσεις τους (ΕΣΗΕΜ-Θ και η ΕΤΗΠΤΘ) αποφάσισαν την κήρυξη για χθες 24ωρης απεργίας...

πηγή: asyntaxtostypos, zoornalistas.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: