19.5.17

Ο ΕΦΚΑ καλείται να αποδώσει 350 εκατ. ευρώ...

Ο ΕΦΚΑ καλείται να αποδώσει 350 εκατ. ευρώ που παρακρατεί από λογαριασμό εργαζομένων-εργοδοτών...που παρακρατεί από λογαριασμό εργαζομένων-εργοδοτών...

Περισσότερα από 350 εκατ. ετησίως από τον λογαριασμό εργαζομένων και εργοδοτών (ΛΑΕΚ) παρακρατεί παρανόμως το...
πρώην ΙΚΑ προκειμένου να συμπληρώνει το κονδύλι για την πληρωμή των συντάξεων, χωρίς ποτέ να τα αποδίδει στους φορείς.

Αποτέλεσμα της παρακράτησης είναι να κινδυνεύουν να κλείσουν μια σειρά από φορείς που εξαρτώνται από τη χρηματοδότηση του ΛΑΕΚ, όπως είναι το ελληνικό ινστιτούτο υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, ο Εθνικός Οργανισμός πιστοποίησης προσόντων και επαγγελματικού προσανατολισμού ( ΕΟΠΠΕΠ) καθώς και τα ινστιτούτα και εκπαιδευτικά κέντρα , τα οποία έχουν ιδρυθεί η θα ιδρυθούν με τη συμμετοχή της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ, του ΣΕΤΕ.

Με την τροπολογία που κατέθεσε χθες στο παρά πέντε η υπουργός εργασίας κ. Εφη Αχτσιόγλου καλείται ο ΕΦΚΑ να είναι συνεπής ως προς τις τρέχουσες υποχρεώσεις του.

Επιπλέον, λόγω της μη απόδοσης των κονδυλίων, η κάλυψη των αναγκών των φορέων (κυρίως των εργοδοτικών) γινόταν με υπουργικές αποφάσεις που προέβλεπαν έκτακτη χρηματοδότηση.

Η τροπολογία προσπαθεί να βάλει σε τάξη τον φαύλο κύκλο που είχε δημιουργηθεί, ζητώντας από τους εργοδοτικούς φορείς να επιστρέψουν σταδιακά τις έκτακτες ενισχύσεις από το κονδύλι που θα τους αποδίδεται...


protothema.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: