16.5.17

Οι εφημερίδες σήμερα...


Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: ''Απομονώστε τους''
ΤΑ ΝΕΑ: ''Ψέμα στο ψέμα και η ύφεση... ύφεση''
Η ΑΥΓΗ: ''Οι φασίστες προκαλούν μέσα στη Βουλή''
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: ''Σε υφεσιακή παγίδα''
 

 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: