16.5.17

Αναστέλλεται η Ελευθερία του Τύπου…

Αποτέλεσμα εικόνας για Κουρτάκης Γιάννης
Ο ισχυρός ανήρ του πειραιώτικου Συγκροτήματος, Ιωάννης Κουρτάκης, σκέπτεται πολύ σοβαρά να...
αναστείλει την έκδοση της καθημερινής "Ελευθερίας του Τύπου". 
Η Κυριακάτικη έκδοση θα συνεχιστεί κανονικά... 

Δεν υπάρχουν σχόλια: