16.5.17

Ευρώπη και Μεσόγειος έχουν μείνει πίσω στην καινοτομία...

Παπαδημητρίου:  Ευρώπη και Μεσόγειος έχουν μείνει πίσω στην καινοτομίαεπισημαίνει ο Δημήτρης Παπαδημητρίου...

Τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και την αδήριτη ανάγκη για τόνωση της καινοτομίας, της...
επιχειρηματικότητας και του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας υπογράμμισε ο υπουργός Οικονομίας Δημήτρης Παπαδημητρίου, μιλώντας στο Ευρωμεσογειακό Συνέδριο Καινοτομίας Next Society.

Οπως ανέφερε ο υπουργός, η Ευρώπη και η Μεσόγειος έχουν μείνει πίσω στην καινοτομία σε σύγκριση με τους βασικούς διεθνείς ανταγωνιστές τους. Η Ευρώπη έχει μόλις το 2% του ΑΕΠ της αφιερωμένο σε δαπάνες έρευνας-ανάπτυξης, ενώ χώρες σαν την Ελλάδα έχουν μόλις το 1% περίπου. Γι’ αυτό και ο στόχος είναι τα ποσοστά αυτά να αυξηθούν και ήδη το 25% των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ (86 δισ. ευρώ) έχουν επενδυθεί στην έρευνα και την καινοτομία, ενώ άλλα 70 δισ. συμπληρώνουν επενδύσεις της πολιτικής συνοχής και άλλων πολιτικών της ΕΕ που διατίθενται ως το 2020 στη χρηματοδότηση έργων έρευνας και ανάπτυξης).

Η χώρα, σημείωσε ο κ. Παπαδημητρίου, δεν αξιοποίησε καινοτομίες, ούτε το καλύτερα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Έτσι η οικονομία κατέστη μία οικονομία χαμηλής και μέσης εξειδίκευσης που παράγει προϊόντα χαμηλού τεχνολογικού περιεχομένου και μικρής προστιθέμενης αξίας, η οποία είναι αδύναμη να προσελκύσει Ξένες Άμεσες Επενδύσεις.

Η χώρα μας, υπογράμμισε ο κ. Παπαδημητρίου, αρχίζει να μετακινείται στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας και να παράγει περισσότερο σύνθετα προϊόντα και υπηρεσίες έντασης γνώσης. Η νέα αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας αποσκοπεί στη δημιουργία νέου παραγωγικού μοντέλου προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Το νέο παραγωγικό μοντέλο βασίζεται σε νέα δυναμικά πλεονεκτήματα που συνολικά θα βελτιώσουν το έλλειμμα παραγωγικότητας και τα οποία θα στηρίζονται :

α) στην ενίσχυση του τεχνολογικού περιεχομένου προϊόντων και υπηρεσιών, ιδίως μέσα από την υιοθέτηση καινοτόμων διαδικασιών,

β) στη στροφή σε διεθνώς εμπορεύσιμες υπηρεσίες και προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, και

γ) στην αποτελεσματική ενσωμάτωση του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού...


newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: