12.6.17

Έντοκο δάνειο 10 εκατ. ευρώ από τον ΕΦΚΑ στον ΕΔΟΕΑΠ...


Έντοκο δάνειο ύψους 10 εκατ. ευρώ από τον ΕΚΦΑ, στον ΕΔΟΕΑΠ. Σύμφωνα με την απόφαση που...
αναρτήθηκε στη Διαύγεια που υπογράφει η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου,  εγκρίθηκε η αποδέσμευση κεφαλαίων του ΕΦΚΑ για τη χορήγηση εντόκου δανείου σΕΔΟΕΑΠ), από τον Μάιο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Το έντοκο δάνειο θα χορηγηθεί σε τέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τον Μάιο 2017, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν. 3586/2007 (Α’, 151). Υποχρέωση του ΕΔΟΕΑΠ είναι η αποπληρωμή  τουεντόκως στον ΕΦΚΑ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Το επιτόκιο, με το οποίο βαρύνεται το δάνειο, αντιστοιχεί στο ποσοστό απόδοσης του «Κοινού Κεφαλαίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων» , που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αυτό διαμορφώνεται στο τέλος της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης του Κοινού Κεφαλαίου...

typologies.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: