17.7.17

Από τα 2,35 εκατομμύρια ευρώ ξεκινάει η δημοπρασία για το Εθνος...


Την Τετάρτη 26 Ιουλίου στο Ειρηνοδικείο Αθηνών βγαίνουν σε αναγκαστικό πλειστηριασμό τα σήματα των εφημερίδων της «Πήγασος» του Φώτη Μπόμπολα, το...
Εθνος και το Εθνος της Κυριακής καθώς και η Ημερησία. 

Τιμή εκκίνησης ως πρώτη προσφορά κατά την ημέρα του πλειστηριασμού ορίζεται για το Εθνος και το Έθνος της Κυριακής το ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων (2.355.000) ευρώ και για την Ημερησία το ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων (476.000) ευρώ. 

Ως εγγύηση ορίζεται το 30% της τιμής πρώτης προσφοράς, δηλαδή για το Εθνος το ποσό των επτακοσίων έξι χιλιάδων πεντακοσίων (706.500) ευρώ και για την Ημερησία το ποσό εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων οχτακοσίων (142.800) ευρώ.

Επίσης σε πλειστηριασμό βγαίνουν και οι συμμετοχές της εταιρίας. Σε μάλλον, πολύ χαμηλές, τιμές: 20 χιλ ευρώ τα περιοδικά της εταιρίας, 156 χιλ ευρώ οι μετοχές του Πρακτορείου «Ευρώπη», 1 εκ ευρώ το 50% της Ίριδας, 20 χιλ ευρώ οι μετοχές της Άνωσης και επίσης 20 χιλ ευρώ οι μετοχές της «Πήγασος Interactive»...

Δημήτρης Κανελλόπουλος (efsyn)

Δεν υπάρχουν σχόλια: