28.7.17

Μια αλλαγή λέξης...


...που υποχρεώνει τους δικηγόρους να βάλουν POS

Μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής, σε τροπολογία που κατατέθηκε και ψηφίστηκε πριν κλείσει η Βουλή για καλοκαίρι, δίνει λύση στο...
πρόβλημα που προέκυψε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων και έδινε την ευχέρεια στους δικηγόρους να μη χρησιμοποιούν POS.

Με την εν λόγω τροπολογία αντικαταστάθηκε ο όρος «καταναλωτής» με τον όρο «πληρωτής» ώστε και οι δικηγόροι να υποχρεούνται να χρησιμοποιούν POS για τις εισπράξεις τους.

Υπενθυμίζεται πως η Αρχή Προστασίας Δεδομένων γνωμοδοτούσε ότι η υπουργική απόφαση για την χρήση POS «δεν έχει εφαρμογή στους δικηγόρους, οι λήπτες των υπηρεσιών των οποίων δεν είναι "καταναλωτές" που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 4446/2016», ανεξάρτητα με το γεγονός πως «η υποχρέωση τοποθέτησης POS στα δικηγορικά γραφεία δεν έρχεται σε αντίθεση με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (νόμος 2472/1997)».

Η τροπολογία λοιπόν αναφέρει ότι:

«Αντικαθίσταται ο όρος "καταναλωτής" με τη φράση "πληρωτής που ενεργεί για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική του δραστηριότητα". Η συγκεκριμένη τροποποίηση ορίζει ότι οι δικαιούχοι πληρωμής (επιχειρήσεις και επαγγελματίες), στο πλαίσιο των συναλλαγών τους με πληρωτές οι οποίοι ενεργούν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα, υποχρεούνται, ανάλογα με τον κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητάς τους (ΚΑΔ) και εντός ορισμένης προθεσμίας η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα για την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής. Η εναρμόνιση αυτή κρίθηκε απαραίτητη, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση ως προς το πεδίο εφαρμογής του νόμου τόσο στους υπόχρεους προς συμμόρφωση, όσο και στους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Διοίκησης»...

tvxs.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: