28.7.17

Η ανακοίνωση της Πήγασος για Έθνος και Ημερησία...

Η ανακοίνωση της Πήγασος για Έθνος και Ημερησία
Τα αποτελέσματα του πλειστηριασμού που διεξήχθη την περασμένη Τετάρτη 26η Ιουλίου στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και με το οποίο τα σήματα των  Έθνος, Έθνος της Κυριακής και Ημερησία περνούν στην...
Dimera εταιρία που ανήκει στον επιχειρηματία, Ιβάν Σαββίδη, επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της η Πήγασος.

Ειδικότερα, η Πήγασος ανακοίνωσε ότι την 26η Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη, στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Αθηνών, διενεργήθηκε Αναγκαστικός Πλειστηριασμός επί μετοχών και σημάτων κυριότητας της Εταιρίας, ως η τελευταία είχε ανακοινώσει μέσω του Χ.Α. την 19η Ιουλίου 2017, το αποτέλεσμα του οποίου έχει ως ακολούθως:

α) οι πλειστηριαζόμενες 678.736 κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΩΣΗ Α.Ε.», κατακυρώθηκαν στον μοναδικό πλειοδότη κ. Χρήστο Χαντζαρίδη του Δημητρίου, δικηγόρο, στην τιμή προσφοράς €25.000,00, ενώ δεν προσήλθε πλειοδότης για τις υπόλοιπες μετοχές και ματαιώθηκε ο πλειστηριασμός ως προς αυτές, ελλείψει πλειοδοτών και

β) η πλειστηριαζόμενη ομάδα των τριών σημάτων «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» και η πλειστηριαζόμενη ομάδα των σημάτων «ΕΘΝΟΣ» και «Ε. ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ», κατακυρώθηκε στην Κυπριακή Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης «DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD», στην τιμή της μοναδικής προσφοράς €580.000,00 για την ομάδα των σημάτων «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» και στην τιμή της μοναδικής προσφοράς €3.000.000,00 για την ομάδα των σημάτων «ΕΘΝΟΣ» και «Ε.ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ».

Αναφορικά με την επίπτωση του ως άνω πλειστηριασμού των Μετοχών και Σημάτων, στη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας και του Ομίλου, η απώλεια των εσόδων το έτος 2016, σε επίπεδο Εταιρίας ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 83% και σε επίπεδο Ομίλου σε ποσοστό περίπου 47%, ενώ ρητώς σημειώνεται ότι ποσοστό περίπου 1% και 32% των αποτελεσμάτων της Εταιρίας και του Ομίλου (2016) αντιστοίχως, προ φόρων, απορρέουν από τη δραστηριότητα των ως άνω αναφερόμενων περιουσιακών στοιχείων που πλειστηριάστηκαν.

newpost.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: