9.7.17

Στα γρανάζια της Δικαιοσύνης...

Στα γρανάζια της Δικαιοσύνης το σχέδιο διαχείρισης σκουπιδιών στην Πελοπόννησο...το σχέδιο διαχείρισης σκουπιδιών στην Πελοπόννησο...

Στα γρανάζια της Δικαιοσύνης  έμπλεξε η έγκριση του περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της...
περιφέρειας Πελοποννήσου.
         
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) προσέφυγαν η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου, πέντε Δήμοι, τρία Σωματεία και δύο πολίτες και ζητούν να ακυρωθεί ως παράνομη η από12.6.2017 υπουργική απόφαση με την οποία κυρώνεται η απόφαση για την έγκριση του περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της περιφέρειας Πελοποννήσου.
         
Εκτός από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου οι Δήμοι που  έχουν προσφύγει στο ΣτΕ είναι Κορινθίων, Άργους-Μυκηνών, Τριπόλεως, Σπάρτης και Βόρειας Κυνουρίας.
         
Όλοι, υποστηρίζουν ότι η επίμαχη υπουργική απόφαση είναι μη νόμιμη και άκυρη λόγω μη πιστοποίησης σε αυτήν της συμβατότητας του ΠΕΣΔΑ, ενώ επισημαίνουν ότι η ΠΕΣΔΑ είναι μη νόμιμη και ελαττωματική.
         
Ακόμη, σημειώνουν ότι η ΠΕΣΔΑ πάσχει από έλλειψη συμβατότητας με το  εθνικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων (ΕΣΔΑ) και την στρατηγική μελέτη  περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου ΠΕΣΔΑ, που εγκρίθηκε με τν προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση...


protothema.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: