29.7.17

Εκτός ευρωπαϊκού δικαίου το πλαφόν στην οικογενειακή επανένωση...

Στην έμμεση παραδοχή ότι η γερμανοελληνική συμφωνία για πλαφόν στην οικογενειακή επανένωση προσφύγων ενδέχεται να...
κινείται εκτός του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παραλείποντας βέβαια στοιχεία που καθιστούν φανερό ότι το πλαφόν παραβιάζει τον κανονισμό του Δουβλίνου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως διαπιστώνουν οργανώσεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

«Κατ’ αρχάς, η Επιτροπή δεν έχει στη διάθεσή της αυτά τα πρόσφατα επίσημα στοιχεία για πρόσφυγες ή αιτούντες διεθνή προστασία, τους οποίους θα μπορούσε να έχει αποδεχθεί η Γερμανία μέσω της οικογενειακής επανένωσης.

»Δεύτερον, σύμφωνα με τις ανεπίσημες πληροφορίες που έχει λάβει η Επιτροπή, οι υπουργοί της Ελλάδας και της Γερμανίας συμφώνησαν ότι η Γερμανία δέχεται 70 άτομα μηνιαίως μέσω της μεταφοράς βάσει της διαδικασίας του Δουβλίνου. Πρόκειται ιδίως για άτομα που έπρεπε να έχουν μεταφερθεί μέχρι τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2017. Η Γερμανία δύναται να παρατείνει την κανονική εξάμηνη περίοδο μεταφοράς για τα άτομα αυτά (άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού).

»Τα χρονικά όρια μεταφοράς βάσει του κανονισμού του Δουβλίνου αφορούν τη σχέση μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων κρατών-μελών και, συνεπώς, εξαρτώνται από τη συμφωνία μεταξύ των αρχών.

»Ωστόσο, σε περίπτωση που οι καθυστερήσεις αποδειχθούν αδικαιολόγητα μεγάλες και θίγουν ενδεχομένως τα ανθρώπινα δικαιώματα των αιτούντων, οι εν λόγω διακανονισμοί θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα συμβατότητας με το δίκαιο της Ε.Ε. και τις διεθνείς νομικές πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα», απαντά ο επίτροπος Δ. Αβραμόπουλος στον ευρωβουλευτή της ΛΑ.Ε. Ν. Χουντή.

Πέρα από την, «εξοργιστική», σύμφωνα με τη ΛΑ.Ε., επίκληση έλλειψης ενημέρωσης για διαθέσιμα επίσημα στοιχεία, η Επιτροπή παραλείπει ότι η παράταση του εξαμήνου προβλέπεται μόνο «λόγω φυλάκισης [...] ή αν ο ενδιαφερόμενος διαφεύγει».

Αλλωστε, η διμερής συμφωνία για τα χρονικά όρια μεταφοράς αφορά φυσικά την περίοδο πριν τη λήξη της εξάμηνης προθεσμίας, ενώ η μη προβλεπόμενη παράταση απαλλάσσει το κράτος υποδοχής από την υποχρέωση να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

«Με τις ευλογίες του κ. Αβραμόπουλου, θα είναι πλέον στην “καλή θέληση” της Γερμανίας, αν θα δεχθεί [...] τους πρόσφυγες που έχει γίνει δεκτό το αίτημά τους», σημειώνει η ΛΑ.Ε...

efsyn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: