21.7.17

Στη Βουλή το νομοσχέδιο Παππά...

για την τηλεοπτική διαφήμιση...

Κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Παρασκευής το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής οι διατάξεις του οποίου, μεταξύ άλλων, αφορούν στη...
ρύθμιση των θεμάτων της τηλεοπτικής διαφημιστικής αγοράς.

Το νομοσχέδιο έχει τίτλο «Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, Τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού τύπου, Ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου «επιδιώκεται η ρύθμιση του τρόπου διάθεσης του τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου και θεσπίζεται η λειτουργία ενός ηλεκτρονικού συστήματος (Σύστημα) μέσω του οποίου θα διενεργούνται οι αγορές και πωλήσεις του διαφημιστικού χρόνου των δημόσιων και ιδιωτικών τηλεοπτικών οργανισμών...

Δεν υπάρχουν σχόλια: