8.8.17

Φροντιστήριο αριστείας...

Ένα πρόγραμμα «μαθητείας» νέων ανθρώπων υλοποιείται εσχάτως στη Νέα Δημοκρατία.

Άτομα νεαρής ηλικίας βοηθούν εθελοντικά στις...
δοµές του κόµµατος, υπό τον συντονισµό του αναπληρωτή εκπροσώπου Τύπου του κόµµατος Κωνσταντίνου Κυρανάκη, και όσοι από αυτούς δείξουν ότι αντεπεξέρχονται µε επιτυχία σε ό,τι τους ανατίθεται θα συνεχίσουν τη δράση τους και την παρουσία τους στα κεντρικά γραφεία της Νέας ∆ηµοκρατίας στην Πειραιώς...

Πηγή: parapolitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: