4.8.17

Η σημαία ως έπαθλο βαθμολογικής αξιολόγησης...

Μέχρι τώρα, σημαιοφόρος στο Δημοτικό σχολείο οριζόταν ο καλύτερος μαθητής/τρια σύμφωνα με τη βαθμολογία του/της.

Αν...
δεχτούμε όμως ότι η σημαία συμβολίζει την αγάπη για την πατρίδα, εύκολα οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι καμία σχέση δεν μπορεί να έχει αυτό το σύμβολο με τις σχολικές επιδόσεις: με άλλα λόγια, ο μαθητής με τον υψηλότερο βαθμό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι περισσότερο ικανός ή άξιος να αγαπάει την πατρίδα του – και το αντίστροφο.

Ακόμη όμως και αν δεχτούμε ότι το να κρατάει κανείς τη σημαία στην παρέλαση είναι ένα είδος επιβράβευσης για τις σχολικές επιδόσεις του/της, δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε το εξής ερώτημα: κατά πόσον το ισχύον βαθμολογικό σύστημα επιτελεί κατάλληλα και αξιόπιστα τον ρόλο του ως προς την απεικόνιση των γνώσεων και των ικανοτήτων των παιδιών αφ’ ενός και την κινητοποίησή τους για περισσότερη προσπάθεια και φιλομάθεια αφ’ ετέρου;..

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο της Αγγελικής Μενεδιάτου

Δεν υπάρχουν σχόλια: