9.8.17

Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων της “Ίριδος”...

Τα περιουσιακά στοιχεία της Ίριδας μέχρι του ποσού των 104.500 ευρώ δέσμευσαν με δικαστική απόφαση οι εργαζόμενοι της...
εκτυπωτικής μονάδας. Το Ειρηνοδικείο Κορωπίου δέχθηκε εν μέρει το αίτημα προσωρινής διαταγής, απαγορεύοντας τη μεταβολή της πραγματικής και της νομικής κατάστασης της κινητής και της ακίνητης περιουσίας μέχρι του ποσού των 104.500 ευρώ έως τη συζήτηση της αίτησης στις 18 Οκτωβρίου...

typologies.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: