6.2.19

Νέα δεδομένα στη διανομή Τύπου...

Μετά το πάγωμα της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) για τη νέα εμπορική πολιτική του πρακτορείου διανομής Τύπου, παραμένει σε ισχύ το υφιστάμενο τιμολόγιο. 

Η ΕΑ εξέδωσε προσωρινή διαταγή κατά της...
εταιρείας ΑΡΓΟΣ ΑΕ, σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε «να ανασταλεί η εφαρμογή της αναγγελθείσας μονομερώς από την ελεγχόμενη εταιρεία, ως μέλλουσας να ισχύσει από 1-2-2019 νέας εμπορικής πολιτικής αυτής, μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης επί της εξέτασης λήψης ασφαλιστικών μέτρων, διότι πιθανολογείται η παράβαση των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού και συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, για την αποτροπή άμεσα επικείμενου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον». Η έρευνα της ΕΑ για τη διανομή του Τύπου συνεχίζεται...

typologies.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: